Openbare bibliotheek Boom

Hotspot

Overal in de bib toegang tot internet!

Inloggen:

  • netwerk: Gemeente_pub
  • wachtwoord:Pub_2016

Zoek een plekje in de bib en installeer je er gezellig!